Nova tecnologia de captura de moviments

Gràcies a la Conferència Episcopal Española, ja disposem de tot un equip de sis càmeres amb una nova tecnologia de captura de moviments, per al projecte de traducció de la Bíblia, que estem fent un equip de sords i oients, revisada per experts i per grups de sords.
Aquest projecte és interconfessional, inclou col·laboració entre Catòlics i Evangèlics en cada fase.
Donem gràcies a Déu!