Història

A la nostra diòcesi hi ha col.lectiu, proper a un dos per mil de la població, de persones amb disminució auditiva, de naixement o des de la infància. La sordesa, és un greu obstacle per a la comunicació. Aquesta limitació, que no es veu ni se sent, i que amb tanta freqüència no crida l’atenció per ser atesa en les seves mancances, cal que l’Església hi estigui propera i l’atengui en les seves necessitats específiques.

El venerable P. Jaume Clotet, missioner claretià, del que hem celebrat l’any del centenari de la seva mort, ja va dedicar-se a l’acció catequètica dels sords a Vic i a Barcelona. En un dels seus llibres ens convida a la reflexió: “així com els missioners aprenen la llengua dels països on són enviats, també calen catequistes que aprenguin a comunicar-se amb aquells que no poden rebre els continguts de la fe per les orelles, sinó pels ulls”.

L’Arquebisbat de Barcelona des de fa molts anys està realitzant la tasca pastoral en aquest àmbit, amb un prevere dedicat parcialment als diversos serveis sacramentals, catequètics i evangelitzadors de les persones sordes. Durant uns quaranta anys ho ha estat fent Mn. Josep Albiol, que ha passat a la Casa del Pare el 26 de maig de 2003.

Actualment, la tasca d’apostolat amb persones sordes de la nostra diòcesi, és l’acció anomenada PASTORAL DEL SORD DE BARCELONA, que procura oferir l’atenció pastoral en tot el que normalment trobem en les parròquies, adaptat a les dificultats de comprensió i expressió que poden tenir les persones amb discapacitat auditiva, sordes o sordcegues. En aquest món de silenci, que cal atendre en les seves necessitats específiques, cerca com trencar les barreres a la comunicació, també per transmetre l’Evangeli, per viure i celebrar la nostra Fe.