La Bíblia en LSE/LSC

Evangelitzar i Signar

Sords Cristians

Pastoral del Sord València

Misses de la Pastoral del Sord Madrid

Pastoral del Sord Madrid

Pastoral del Sord Múrcia

Pastoral del Sord Castelló

Molt agraïts a Nazaret.tv

Arquebisbat de Barcelona

Conferència Episcopal Tarraconense

Conferència Episcopal Espanyola

Vaticà

Monjos Effathá

Entre Sords

Pastoral del Sord Tenerife