LECTURES DE LA MISSA DEL PRIMER DIUMENGE D’ADVENT 1-A

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE DE JESUCRIST REI-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE TRENTA-TRESÈ 33-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE TRENTA-DOSÈ 32-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE LA SOLEMNITAT DE TOTS SANTS

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE TRENTA-UNÈ 31-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE TRENTÈ 30-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-NOVÈ 29-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-VUITÈ 28-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-SETÈ 27-C

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes