LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-SISÈ 26-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Lectures de la Missa adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-CINQUÈ 25-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-QUATRÈ 24-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-TRESÈ 23-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-DOSÈ 22-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-UNÈ 21-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

Lectures de la Missa adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINTÈ 20-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE DINOVÈ 19-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes