LECTURES DE LA MISSA DEL CINQUÈ DIUMENGE DE PASQUA 5-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL QUART DIUMENGE DE PASQUA 4-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL TERCER DIUMENGE DE PASQUA 3-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL SEGON DIUMENGE DE PASQUA 2-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA VIGÍLIA PASQUAL (DISSABTE SANT)

Lectures de la celebració de la Vigília Pasqual adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA PASSIÓ DEL SENYOR (DIVENDRES SANT)

Lectures de la celebració de la Passió del Senyor adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE LA CENA DEL SENYOR (DIJOUS SANT)

Lectures de la Missa del Dijous Sant adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE DE PASSIÓ / RAMS-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE MISSA DEL CINQUÈ DIUMENGE DE QUARESMA 5-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE MISSA DEL QUART DIUMENGE DE QUARESMA 4-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes