Contacte

Mn. F. Xavier Pagès Castañer
Dissabtes, dimarts o dijous, a la tarda, a la “Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús”
Via Augusta 68 entrada per C/ Benet Mercadé 25
08012 Barcelona

Tel. Mòbil: 619 67 26 91
pastoraldiscapacitats@arqbcn.org

DONATIUS a través de La Caixa
Ingrés o transferència al compte del
Secretariat diocesà de pastoral per a les persones amb discapacitat
IBAN: ES17 2100 5000 5102 0022 6693

Moltes gràcies!