LECTURES DE LA MISSA DE LA EPIFANIA DE JESÚS (REIS)

Lectures de la Missa adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE MARIA MARE DE DÉU

Lectures de la Missa adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE LA SAGRADA FAMÍLIA-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE NADAL (MISSA DEL GALL)

Lectures de la Missa adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL QUART DIUMENGE D’ADVENT 4-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL TERCER DIUMENGE D’ADVENT 3-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL SEGON DIUMENGE D’ADVENT 2-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES MISSA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ (SOLEMNITAT)

Lectures de la Missa adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DEL PRIMER DIUMENGE D’ADVENT 1-B

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes

LECTURES DE LA MISSA DE LA SOLEMNITAT DE CRIST REI-A

Lectures de la Missa Dominical adaptades per a persones sordes