“El vídeo del Papa”: VÍDEOS SUBTITULATS

El Vídeo del Papa és una iniciativa que té com a objectiu difondre les intencions de pregària mensuals del Papa a través de l’Apostolat de l’Oració.

Per la cura pastoral dels malalts

Pels que fugen del seu país

Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes

Pel paper de les dones

Pels nous màrtirs, testimonis de Crist

Pels malalts terminals

Pel do de la diversitat a l’Església

Per les persones amb disCapacitat

Pel Papa

Pel Sínode

Per les persones que viuen al marge

Per la Jornada Mundial de la Joventut

Per una vida eucarística

Per l’abolició de la tortura

Pels moviments i grups eclesials

Per una cultura de la no-violència

Per les víctimes d’abusos

Per les parròquies

Pels educadors

Per les organitzacions de voluntariat

Pels nens i nenes que pateixen

Per una Església oberta a tothom

Per l’abolició de la pena de mort

Pels petits i mitjans empresaris

Pels ancians

Per a les famílies

Per la Fe dels joves

Pel personal sanitari

Per una resposta cristiana als reptes de la bioètica

Per les religioses i consagrades

Discriminació i persecució religiosa

Els catequistes

Les persones que pateixen depressió

Deixebles Missioners

Un estil de vida ecosostenible

l’Església en camí

L’amistat social

La bellesa de la família

El món de les finances

 Drets fonamentals

 El Sagrament de la Reconciliació

 Per les dones que són víctimes de la violència

 Al servei de la fraternitat

Per a una vida de pregària

 La intel.ligència artificial 

Dones en les instàncies de responsabilitat de l’Església

Respecte dels recursos del planeta

El món de la mar

Les nostres famílies 

Compassió pel món

Pels diaques

El Papa demana resar el ROSARI el mes de maig, MES DE MARIA

Paraules del Papa en aquests moments…

Alliberament de les adiccions

Març: #PrayForTheWorld

Els catòlics a Xina

Escoltar els crits dels migrants

Promició de la pau en el món

El futur dels més joves 

Diàleg i reconciliació al Pròxim Orient

Primavera missionera en l’Església

La protecció dels oceans

Les famílies, un laboratori d’humanització

Integritat de la justícia

Estil de vida dels mossens

L’Església a Àfrica, ferment d’unitat

Metges i els seus col.laboradors en zones de guerra

Reconeixement dels drets de les comunitats cristianes

Tracta de persones

Joves a l’escola de Maria

Al servei de la transmissió de la Fe

Al servei de la pau 

La missió dels consagrats

Campanya especial d’oració per l’Església

Els joves d’Àfrica

La família, un tresor


Los sacerdotes en su misión pastoral

Les Xarxes Socials

La missió dels laics

Per aquells que tenen una responsabilitat en l’economia

El discerniment espiritual

No a la corrupció

Per les minories religioses a Àsia

Emigrants i refugiats


Per la gent gran

Testimoniar l’Evangeli a Àsia

Drets dels treballadors i desocupats

Parròquies al servei de la missió

Pels artistes

Els allunyats de la fe cristiana

Eliminar el comerç de les armes

Cristians d’Àfrica

Joves

Ajudar als cristians perseguits

Acollir als necessitats


Els cristians al servei de la humanitat


Nens soldats


Països acollint refugiats


El Papa i els periodistes, pel respecte a la veritat i un fort sentit èticPer una societat més humanaL’esport, per la cultura de l’encontreRespecte als pobles indígenesSolidaritat a les ciutatsLes dones en la societatPetits agricultors…Pels infants i les famílies amb dificultatsEl respecte a la CreacióDiàleg interreligiós