Entrevista a Maria Reyes Xicart

La Maria Reyes Xicart assisteix, des de fa més de 40 anys, a la missa setmanal que celebra cada dissabte la Pastoral del Sord de Barcelona a la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta 68, www.pastoraldelsord.org). Tant la M. Reyes com la seva germana, ambdues sordes de naixement, van participar al final de juliol en la 25a Trobada Nacional de la Pastoral del Sord de tot l’Estat, a El Escorial. El Dia Internacional de les Persones Sordes, a Catalunya, tindrà lloc a Olot.

Què van tractar a la trobada d’El Escorial?

El tema d’enguany era “La família, escola de solidaritat”. Les conferències i grups de treball van tractar sobre l’educació integral de nens i joves a la família, acompanyar la malaltia i la debilitat a la família, la dimensió missionera de la família… Vàrem pregar i tenir present el proper Sínode.

Com es viu la fe, des del món del silenci?

Amb la meva germana, cada dia participem de la missa als pares carmelites de Badalona. Seguim la celebració amb l’ajuda d’un missal i així vivim un temps de pregària i podem rebre Jesús en la Comunió. Gràcies a la Pastoral del Sord podem entendre molt millor i participar a la missa dominical adaptada per als sords i interpretada amb llengua de signes.

Com compartiu i adapteu la Paraula de Déu?

Durant el curs, cada dijous col·laborem amb un grup de treball per a la traducció de la Bíblia en llengua de signes (www.biblialselsc.org). Formem un petit equip interconfessional -evangèlics i catòlics- que a poc a poc avancem en un llarg projecte de traducció. Aquesta tasca ens ajuda a conèixer, comprendre i aprofundir els continguts i ensenyaments de la Paraula de Déu. 

Entrevista d’Òscar Bardají i Martín a Maria Reyes Xicart del Full Dominical del Diumenge 4 d’octubre