9 preguntes sobre l’Any de la Fe

El proper 11 d’octubre iniciarà l’Any de la Fe, convocat per Benet XVI. Però, de què es tracta? Què vol el Sant Pare?Què es pot fer?Respostes a les preguntes que sorgeixen a dos mesos de l’inici.

1. Què és l’Any de la Fe?
L’Any de la Fe “és una invitació a una autèntica i renovada conversió al Senyor, únic Salvador del món” (Porta Fidei, 6).

2. Quan s’inicia i acaba?
Inicia el 11 d’octubre de 2012 i acabarà el 24 de novembre de 2013.

3. Per què aquestes dates?
L’11 d’octubre coincideixen dos aniversaris: el 50 aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II i el 20 aniversari de la promulgació del Catecisme de l’Església Catòlica. La clausura, el 24 de novembre, serà la solemnitat de Crist Rei.

4. Per què el Papa ha convocat aquest any?
Mentre que en el passat era possible reconèixer un teixit cultural unitari, àmpliament acceptat en la seva referència al contingut de la fe i als valors inspirats per ella, avui no sembla que sigui ja així en vastos sectors de la societat, a causa d’una profunda crisi de fe que afecta moltes persones”.Per això, el Papa convida a una “autèntica i renovada conversió al Senyor, únic Salvador del món”.L’objectiu principal d’aquest any és que cada cristià “pugui redescobrir el camí de la fe per posar a la llum sempre amb més claredat l’alegria i el renovat entusiasme de la trobada amb Crist“.

5. Quins mitjans ha assenyalat el Sant Pare?
Com va exposar al Motu proprio “Porta Fidei”: Intensificar la celebració de la fe en la litúrgia, especialment en l’Eucaristia; donar testimoni de la pròpia fe, i redescobrir els continguts de la pròpia fe, exposats principalment en el Catecisme.

6.On tindrà lloc?
Com va dir Benet XVI, l’abast serà universal. Tindrem l’oportunitat de confessar la fe en el Senyor Ressuscitat en les nostres catedrals i esglésies de tot el món, en les nostres cases i amb les nostres famílies, perquè cadascú senti amb força l’exigència de conèixer i transmetre millor a les generacions futures la fe de sempre. En aquest Any, les comunitats religioses, així com les parroquials, i totes les realitats eclesials antigues i noves, trobaran la manera de professar públicament el Credo.

7. On trobar indicacions més precises?
En una nota publicada per la Congregació per a la doctrina de la fe. Aquí es proposa, per exemple:
– Encoratjar els pelegrinatges dels fidels a la seu de Pere;
– Organitzar pelegrinatges, celebracions i reunions en els principals santuaris.
– Realitzar simposis, congressos i reunions que afavoreixin el coneixement dels continguts de la doctrina de l’Església Catòlica, i mantinguin obert el diàleg entre fe i raó.
– Llegir o rellegir els principals documents del Concili Vaticà II.
– Acollir amb més atenció les homilies, catequesis, discursos i altres intervencions del Sant Pare.
– Promoure transmissions televisives o radiofòniques, pel·lícules i publicacions, fins i tot a nivell popular, accessibles a un públic ampli, sobre el tema de la fe.
– Donar a conèixer els sants de cada territori, autèntics testimonis de fe.
– Fomentar l’estima pel patrimoni artístic religiós.
– Preparar i divulgar material de caràcter apologètic per ajudar els fidels a resoldre els seus dubtes.
– Esdeveniments catequètics per a joves que transmetin la bellesa de la fe.
– Acostar-amb més fe i freqüència al sagrament de la Penitència.
– Utilitza a les escoles el compendi del Catecisme de l’Església Catòlica.
– Organitzar grups de lectura del Catecisme i promoure la seva difusió i venda
.

8. Quins documents puc llegir per ara?
El motu proprio de Benet XVI “Porta Fidei”
La nota amb indicacions pastorals per a l’Any de la Fe
;
El Catecisme de l’Església Catòlica;
40 resums sobre la fe cristiana.

9. On puc obtenir més informació?
Visiti el web www.annusfidei.va