“Sordos Cristianos”: VÍDEOS LSE

Una sèrie de vídeos de formació cristiana sobre Bíblia, Fe i Vida, Sagraments, Oracions, Litúrgia, Santedat... Esperem que us agradin i us ajudin molt! Glòria...

VÍDEO en LSE: preparació de la Missa de PASQUA 3-B

Producció del Grup de Litúrgia de la Parròquia Santa Maria del Silenci de Madrid .

VÍDEO en LSE: preparació Missa del DIUMENGE 32-A

Producció del Grup de Litúrgia de la Parròquia Santa Maria del Silenci de Madrid .

VÍDEO en LSE: preparació de la Missa de RAMS-B

Producció del Grup de Litúrgia de la Parròquia Santa Maria del Silenci de Madrid .

VÍDEO en LSE: preparació Missa Baptisme de Jesús

Producció del Grup de Litúrgia de la Parròquia Santa Maria del Silenci de Madrid .

VÍDEOS D’ORACIONS en Llengua de Signes Espanyola (LSE)

Parenostre Parenostre, LSE (pura) Ave Maria Glòria Credo .

Homilies de Mons. Agustín Yanes, Pastoral del Sordo de Tenerife

Enllaç amb el blog de la Pastoral del Sordo de Tenerife https://pastoraldelsordo.blogspot.com.es .   .

Homilies de Mons. Agustín Yanes, Pastoral del Sordo de Tenerife

Enllaç amb el blog de la Pastoral del Sordo de Tenerife https://pastoraldelsordo.blogspot.com.es .   .

Homilies de Mons. Agustín Yanes, Pastoral del Sordo de Tenerife

Enllaç amb el blog de la Pastoral del Sordo de Tenerife https://pastoraldelsordo.blogspot.com.es .   .

Homilies de Mons. Agustín Yanes, Pastoral del Sordo de Tenerife

Enllaç amb el blog de la Pastoral del Sordo de Tenerife https://pastoraldelsordo.blogspot.com.es .   .