MISSA en Llengua de Signes (LSC) (PASQUA 3-A)

Celebració de la Missa Dominical a la Pastoral del Sord de Barcelona.

Dissabtes i vigílies a les 18’30h. a la Parròquia Santa Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta 68)

        .

.