LA PASSIÓ DEL SENYOR en Llengua de Signes (LSC) (DIVENDRES SANT)

Celebració de la Passió del Senyor a la Parròquia Santa Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta 68)


.