Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

L’acolliment de persones amb discapacitat

 

El 3 de desembre celebrem el Dia Internacional de les Persones DiscapacitadesVolem donar gràcies a Déu pel primer curs del nou Secretariat diocesà de pastoral per a les persones amb discapacitat,que procura vetllar perquè en l’Església de Barcelona siguin ateses les diverses discapacitats en les seves específiques necessitats.

Tota l’Església i “la catequesi, en particular, està cridada a descobrir i experimentar formes coherents perquè cada persona amb els seus dons, les seves limitacions i les seves discapacitats, fins i tot greus, pugui trobar Jesús en el seu camí i abandonar-se a Ell amb Fe. Cap límit físic o psíquic pot ser un impediment per a aquesta trobada, perquè el rostre de Crist brilla en la intimitat de cada persona.” (Discurs del Papa Francesc, 21-X-2017)

Per aconseguir la inclusió de les capacitats diverses, calen atencions pastorals específiques per a les diverses discapacitats. Intuïtivament, les disposicions per a integrar a les nostres comunitats a una persona sorda no són les mateixes que per a una persona amb dificultats visuals o amb discapacitat intel·lectual o física.

Caldrà doncs conèixer aquestes necessitats diferents i disposar de medis perquè puguin sentir-se part important de la nostra família eclesial, col·laborant en les seves activitats, integrant-se en la catequesi i formació, i participant de les celebracions litúrgiques, dels sagraments…

Hem publicat un breu tríptic amb unes orientacions bàsiques per avançar en l’acolliment de les persones en discapacitat en les nostres comunitats…

Estem recollint dades de realitats d’Església que realitzen atenció pastoral a diverses discapacitats. Desitgem contactar amb totes elles… si en teniu coneixement d’alguna, ens podeu informar o posar-nos en contacte a través de pastoraldiscapcitats@arqbcn.cat

Gràcies i sobretot comptem amb les vostres pregàries!

Secretariat diocesà de pastoral per a les persones amb discapacitat

.

Publicat en el Full Dominical de l’1 de desembre de 2019