El Papa Francesc va dir als sords que Déu no es percep amb les orelles, sinó amb la Fe

El Papa Francesc va explicar que “la presència de Déu no es percep amb les orelles, sinó amb la Fe”, pel que ha animat a una delegació de persones sordes presents al Vaticà a ajudar als que “no escolten la veu de Déu a estar més atents a ella”. Aquest va ser l’anomenat que va realitzar el Sant Pare aquest 25 d’abril al rebre a la Sala Clementina del Vaticà a membres de la Federació Italiana d’Associacions de Sords (FIAS). “La presència de Déu no es percep amb les orelles, sinó amb la Fe; per tant, els convido a revifar la seva Fe per sentir cada vegada més la proximitat de Déu, la veu ressona en el cor de cada un i tots Podeu escoltar”, ha assenyalat el Papa, les paraules eren transmeses en llenguatge de senyals per traductores.

En aquesta línia, el Pontífex va assegurar que les persones sordes poden “ajudar els que no” escolten “la veu de Déu a estar més atents a ella” i, així, donar una contribució significativa “a la vitalitat de l’Església”. D’altra banda, el Sant Pare va destacar que “les persones sordes experimenten inevitablement una condició de fragilitat; i això és part de la vida i pot ser acceptat positivament “. No obstant això, Francesc va denunciar que sovint experimenten “situacions de prejudici, de vegades fins i tot en les comunitats cristianes”.

Per això, el Papa va assegurar que “les ciutats, els pobles i les parròquies, amb els seus respectius serveis, estan cridats cada vegada més a superar les barreres que no ens permeten copsar el potencial de la seva presència activa, anant més enllà del seu dèficit”. “Vostès, en canvi, ens ensenyen que només habitant el límit i la fragilitat es pot ser constructors, juntament amb els líders i tots els membres de la comunitat civil i eclesial, de la cultura de la trobada, en oposició a la indiferència generalitzada”, afirmar.

En aquest sentit, el Pontífex va animar a augmentar la presència de persones sordes entre els treballadors pastorals, formats d’acord amb les seves inclinacions i capacitats, perquè són “realment un recurs i una oportunitat per a l’evangelització”. “Espero vivament que també vostès, puguin participar cada vegada més plenament en la vida de les seves comunitats eclesials”, va exclamar. Finalment, el Sant Pare va assegurar les seves oracions per les moltes persones sordes a tot el món, especialment pels que viuen en condicions de marginació i misèria i va assegurar que “també l’Església necessita la seva presència per ajudar a construir comunitats que siguin acollidores i obertes a tots, començant pels últims”.