Dia Internacional de les Persones Sordes

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sordes, que se celebra el darrer cap de setmana de setembre, i amb el desig d’aplicar alguns reptes que ens proposa el Nou Pla Pastoral, a la Pastoral del Sord ens hem fet algunes reflexions i propostes que recollim:

 

– Les discapacitats són una “pobresa” que cal tenir molt present i que és molt fàcil, sobretot amb la sordesa, deixar-les de banda donades les dificultats per ser ben ateses. Ens proposem millorar l’acolliment i l’acompanyament a persones i famílies que s’apropen.

 

– Constatem la necessitat de fer una “Missió del Silenci” per arribar a persones sordes allunyades, sobretot proposant-nos que els mateixos sords esdevinguin apòstols dels sords.

 

– Cal fomentar l’anunci de Jesucrist a través de la Paraula de Déu, que esdevé un instrument evangelitzador, amb la traducció de la Bíblia a la Llengua de Signes Catalana que realitzem amb un equip interconfessional (www.biblialselsc.org).

 

– Per potenciar l’encontre de Jesucrist en l’Eucaristia dominical, oferim la retransmissió en directe i la gravació de la Missa en Llengua de Signes, gràcies a www.nazaret.tv.

 

Aprofitem l’ocasió per a demanar la vostra pregària i informar que les activitats programades per aquest nou curs seran semblants als darrers anys, amb la limitació d’espai que tindrem per les obres de rehabilitació dels locals parroquials.

 

Podreu trobar més informació al web www.pastoraldelsord.org o adreçar-se a Mn. Xavier Pagès Castañer, els dimarts, dijous o dissabtes a la tarda als locals de la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta 68, Barcelona), Tel. mòbil: 619 672 691 (SMS, WhatsApp…) mail: pastoralsord@arqbcn.org / facebook.com/PastoraldelSordo / twitter.com/PastoraldelSord

 

Us animem a afegir a les pregàries de les misses dominicals d’aquest cap de setmana, aquesta que us proposem i adjuntem:

 

Avui, Dia Internacional de les Persones Sordes, preguem per les persones amb discapacitat auditiva de tot el món; que escoltin amb el cor la crida de Déu a seguir el camí de Jesús i a saber estimar com Ell ens estima; també demanem per les diverses tasques pastorals que es realitzen per atendre aquest món del silenci. PREGUEM.

 

Confiem en les vostres pregàries!

Moltes gràcies!

Publicat en el Full Dominical del 30 setembre de 2018