Entrevista a Juan Tort, de la Pastoral del Sord

Els sords, apòstols dels sords

En Juan Tort té 66 anys i és una persona sorda de naixement. És un fidel col·laborador en diverses activitats que es realitzen per a l’atenció pastoral de les persones sordes, que tenen com a centre la celebració eucarística amb Llengua de Signes de cada dissabte (18.30h) a la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona (es pot veure a www.pastoraldelsord.org). En Juan, que ajuda a la formació dels voluntaris, aquest estiu ha participat a la XXVII Trobada Nacional de la Pastoral del Sord organitzada a Bilbao per la Conferència Episcopal Espanyola. Ahir es va celebrar a Granollers el Dia Internacional de les Persones Sordes.

Com valora la Trobada Nacional de la Pastoral del Sord a Bilbao?

Vam ser uns 150, entre persones sordes i oients implicades en la Pastoral del Sord. És una ocasió per intercanviar experiències, tractar temes de formació cristiana, conviure i, gràcies als diferents testimonis, enfortir la fe.

És fàcil viure la relació amb Déu des del silenci?

Gràcies a Déu he rebut i he viscut la fe des de petit, a la família i a l’escola. Per relacionar-me amb Déu no em cal sentir-lo amb les orelles, només cal que li obri el cor. En el silenci escolto Déu que em parla, que em comprèn, i no em sento mai sol.

Com ajuda el seu entorn a conèixer l’Evangeli?

Amb el meu testimoni, procurant donar bon exemple de cristià. Un dels reptes que tenim és la traducció de la Bíblia a la Llengua de Signes. Amb l’objectiu de donar a conèixer la Paraula de Déu al món del sord, cada setmana ens reunim un grup interconfessional de sords i oients, catòlics i evangèlics. Ja s’ha publicat bona part dels Evangelis i alguns passatges de l’Antic Testament a www.biblialselsc.org.

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 24 de setembre