Mons. Omella presideix l’Eucaristia del centenari del Casal de Sords de Barcelona

La Catedral de Barcelona va obrir les seves portes pels discapacitats auditius on l’arquebisbe Omella va presidir una Missa de celebració del centenari del Casal de Sords de Barcelona

La comunitat sorda, es va reunir aquest cap de setmana amb motiu de la celebració del centenari del Casal de Sords de Barcelona, una entitat sense ànim de lucre amb més de 400 socis que vetlla per les persones amb disminució auditiva.

El Casal de Sords no és una entitat d’església però com cada any Mn. Xavier Pagès, consiliari la Pastoral del Sord de Barcelona, els hi celebra una Eucaristia amb motiu de l’aniversari.

Enguany es va celebrar el dissabte 18 de juny a les 12 h a la Catedral de Barcelona on hi van assistir més de 300 sords.

En aquesta data senyalada pel centenari del Casal de Sords, va ser convidat a presidir la missa Mons. Joan Josep Omella, qui no va dubtar a acceptar la proposta per tal que la comunitat sorda pogués gaudir de la seva presencia.

Aprofitar les capacitats

L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, es va mostrar proper amb aquest col·lectiu i va remarcar que “tots tenim les nostres discapacitats però que hem de donar gràcies a Déu a les capacitats que ens ha concedit”. Mons. Omella també va afegir que “la sordesa no crea una compassió cap als altres, ja que aquesta discapacitat auditiva no és visible i això facilita la convivència per a les persones afectades”.

Mons. Omella ja està acostumat a la comunicació amb aquest col·lectiu perquè té familiars amb discapacitats auditives amb qui sempre ha vocalitzat molt per poder-se comunicar. Tot i això, l’arquebisbe és una persona molt expressiva que gesticula molt amb les mans i que, tot i no saber la Llengua de Signes, es comunica molt bé amb aquest col·lectiu.

Missa i dinar

La Missa va ser traduïda en Llengua de Signes per Mn. Xavier Pagès, consiliari de l’atenció pastoral a les persones sordes de la Diòcesis de Barcelona.

Després de la Missa, on hi van assistir més de 300 sords, la celebració del centenari va continuar amb un dinar on hi van assistir majoritàriament els socis de les diferents entitats que vetllen per una societat que respongui a les necessitats que tenen els discapacitats.