Ordenacions el dia de La Mercè, entre altres, en Marc

En la festa de la patrona de l’arxidiòcesi i de la ciutat de Barcelona la basílica de la Sagrada Família acollirà aquest dia de joia per la nostre Església. A les cinc de la tarda del dia 24 de setembre els seminaristes Marc Aliguer (conegut a la Pastoral de Sord), Carles Ballbé, Jordi Salvany, Albert Sols, Adilson Tolentino rebran l’ordenació diaconal i, en la mateixa celebració, els diaques Mn. Marc Labori i Mn. Melcior Trèmols seran ordenats preveres. Tots ells són del nostre Seminari Conciliar de Barcelona.

En Marc, que ha col.laborat molts dissabtes a la Pastoral del Sord de Barcelona, quan ja sigui diaca, serà nomenat a exercir el seu ministeri a la parròquia de Sant Per de El Masnou.

Si voleu acompanyar-lo a la celebració a la Sagrada Família, hi haurà lloc reservat per a les persones sordes amb interpretació en Llengua de Signes, y podeu sol.licitar entrades a la Pastoral del Sord.

Aquest any, no hi haurà la Missa a la Basílica de La Mercè, que celebràvem cada any a les 18h.

Que la nostra pregària els acompanyi i que sota l’advocació de la Mercè el seu ministeri sigui ple de l’amor misericordiós de Déu.