Càrrecs de la C. Episcopal per a la Pastoral del Sord

Els bisbes espanyols han celebrat la reunió n. 103 de l’Assemblea Plenària, en què s’han renovat tots els càrrecs de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). Entre el matí del dimarts i la tarda del dijous es van realitzar 26 eleccions. En aquesta Assemblea tenien dret a vot 80 bisbes: 2 cardenals, 14 arquebisbes, 53 diocesans i 11 auxiliars, que van participar en les votacions per elegir els bisbes que presidiran les 14 comissions episcopals durant els propers 3 anys.
Han escollit que continuï, un segon trienni, com a President de la Comissió Episcopal de Pastoral, a Mons. D. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona.
Dins d’aquesta Comissió hi ha el Departament de la Pastoral del Sord, que han assignat a Mons. José Vilaplana Blasco, bisbe de Huelva, que en anys anteriors ja havia ocupat aquest mateix càrrec en aquesta Comissió, com a encarregat d’aquest Departament.
Tots dos bisbes ja han participat en diverses ocasions de l’atenció pastoral de les persones sordes i sabem que estan molt propers i coneixen les necessitats de les persones sordes.
Donem gràcies a Déu i seguim resant per ells!