Contacte i donatius

Mn. F. Xavier Pagès Castañer

Dissabtes, dimarts o dijous, a la tarda,

a la Parròquia de Santa Teresa de l'Infant Jesús

Via Augusta 68, entrada pel C/ Sant Marc (jardí) o

C/ Benet Mercadé 25, 08012-Barcelona

Tel. Mòbil: 619 67 26 91

pastoralsord@arqbcn.org

.

DONATIUS a través del BBVA
Ingrés o transferència al compte de la

Parròquia de Santa Teresa de Jesús Infant
IBAN: ES58 0182 1010 85 0010024908

Moltes gràcies!