Avís legal

Pastoral del Sord de Barcelona

Carrer Benet Mercadé 25
08012 Barcelona

Tlf: 619 672 691


http://www.pastoralsord.org


Sobre la Propietat Legal i el Copyright


El propietari d'aquest web i el seu contingut és la Pastoral del Sord de Barcelona. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant la Pastoral del Sord de Barcelona exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.


La Pastoral del Sord de Barcelona es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerar el dret a tercers ni la legalitat vigent.


La Pastoral del Sord de Barcelona declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements a la web.