Activitats setmanals

Dissabtes a la tarda...

de 4'30 a 5'30:        Formació d'Adults: pràctiques d'ordenador

de 5 a 5'30:             Entrenaments de Ping-pong pels escolans

de 5'30 a 6'15:        Catequesi per a nens/es i adolescents de perseverança i Confirmació

de 5'30 a 6'15:        Formació Cristiana: conferències, debats, projeccions...

de 5'45 a 6'15:   @ 1er. de mes: Adoració Eucarística a la Caplla amb rés del Rosari

a las 6'15:                Grup de Litúrgia: preparació de la Missa

de 6'15 a 6'25:        Confessions

a las 6'15:                Rés del Rosari (primers dissabtes de mes i els dissabtes del mes d'octubre)

a las 6'30:               Celebració de la Missa (tots els dissabtes i vigílies de festa)

de 7'30 a 8'15:        Temps per compartir: comentari de notícies i actualitat, tertúlies…

 

Dimarts a la tarda...

de 5 a 6:                  1er. y 3er. de mes: Formació de col.laboradors i pràctica de LSC

de 5 a 6:                  2on. i 4rt. de mes: Assaig de cants amb Llengua de Signes

de 5 a 8:                 Despatx Pastoral  i Confessions

de 6 a 7:                  Formació catequètica per a joves

de 6 a 7'30:             Reforç Logopèdic i Escolar

de 6 a 7'30:             1er. de mes: Manualitats

de 5'30 a 6'30:        2on, 3er. y 4rt. de mes: Manualitats…

de 6’30 a 7'30:        2on. de mes: Exercicis de memòria

de 6'30 a 7'30:        3er. de mes: Tertúlia-cafè amb invitada/t

de 6'30 a 7'30:        4rt. de mes: Formació bíblica amb projecció de vídeos amb traducció a LSC

de 6'45 a 7'30:        Formació i Orientació Familiar per a pares (trimestral)

 

Dijous a la tarda...

de 4'30 a 7:             Grup d'adaptació de la Bíblia a LSC

de 5'30 a 7:             Reforç Escolar

de 6 a 7:                  Catequesi per a nens/es de Primera Comunió